: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :


aktuality
Otvárame dvere, aby sa otvárali srdcia
Autor: Sme
Bratislava, 28. november 2006 - Rok 2006 sa nesie v znamení 5. výročia existenci...1varovné signály
najčastejšie kladené otázky FAQ
proces diagnostiky
deti po diagnostike
dospelí po diagnostike
diagnostika pre profesionálov/ odborníkov
základné informácie
klasifikácia
terapia
možnosti vzdelávania
   
v kocke / varovné signály

Varovné signály

 

Čo si môžu rodičia všimnúť už v ranom veku dieťaťa?

V rámci autistického spektra možno sledovať určité spoločné prejavy. Napriek tomu je každé dieťa iné a následkom heterogenity porúch autistického spektra môžu byť prvotné prejavy autizmu veľmi rozdielne. Nasledovný prehľad by mal byť teda chápaný skôr ako popis najčastejšie sa objavujúcich raných prejavov, a nie ako všeobecný a jednotný súpis prejavov.

 

§                     správanie

-          zriedkavo a neochotne nadväzuje očný kontakt, niekedy radšej pozoruje okolie z iného, neobvyklého uhla (tzv. periférny pohľad)

-          preferuje samostatnú hru

-          nezaujíma sa o rovesníkov

-          je veľmi nezávislé a samostatné

-          je akoby vo svojom vlastnom svete

 

§                     komunikácia

-          vývin reči dieťaťa je oneskorený, príp. nerozpráva vôbec

-          namiesto použitia reči vyjadruje priania a žiadosti ťahaním iných osôb

-          namiesto odpovede zopakuje otázku, doslovne opakuje vyjadrenia komunikačného partnera, príp. počuté úryvky z kníh, filmov a pod. (okamžité, oneskorené echolálie)

-          nereaguje na vlastné meno

-          neplní inštrukcie

-          niekedy pôsobí dojmom, akoby bolo nepočujúce

-          neukazuje prstom alebo nezamáva pri odchode

-          zvyklo používať niekoľko slov, ale teraz už nie

-          rozpráva o svojej obľúbenej téme bez toho, aby sa dalo prerušiť a často sa k nej vracia

 

§                     hra

-          nehrá sa s hračkami adekvátnym spôsobom (napr. namiesto hry s autom ho viac zaujíma krútenie kolies auta)

-          preferuje komplikované puzzle-skladačky

-          zoraďuje hračky, predmety za sebou, vedľa seba (niekedy podľa farby, veľkosti, druhu a pod.)

 

§                     vnímanie

-          nereaguje na niektoré zvukové podnety, zdá sa, akoby bolo nepočujúce

-          veľmi citlivo reaguje na niektoré zvukové, vizuálne, taktilné podnety

-          často a pomerne dlho je zaujaté rôznymi povrchmi, materiálmi

-          často a pomerne dlho pozoruje určité vzory, predmety, niekedy vlastnú ruku

-          chodí po špičkách

 

§                     iné indikácie na ďalšie vyšetrenie

-          zvykne mávať rukami, trepotať prstami (napr. keď je rozrušené)

-          pohybuje rytmicky telom (kývavé pohyby dopredu a dozadu, doľava a doprava)

-          trpí záchvatmi agresie namierenej voči druhým osobám

-          niekedy si ubližuje (napr. hryzie si ruku, búcha hlavou o stenu)

-          veľmi ťažko znáša nové veci, obtiažne prijíma zmenu a naopak trvá na dodržiavaní rovnakých postupov a pravidiel

 


Článok bol naposledy aktualizovný: 5. 3. 2007
   


All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovateľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007