: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :


aktuality
Otvárame dvere, aby sa otvárali srdcia
Autor: Sme
Bratislava, 28. november 2006 - Rok 2006 sa nesie v znamení 5. výročia existenci...1varovné signály
najčastejšie kladené otázky FAQ
proces diagnostiky
deti po diagnostike
dospelí po diagnostike
diagnostika pre profesionálov/ odborníkov
základné informácie
klasifikácia
terapia
možnosti vzdelávania
   
v kocke / proces diagnostiky

Proces diagnostiky

 

V mnohých prípadoch rodičia majú podozrenie, že ich dieťa sa vyvíja „inak“ (príp. predvídajú priamo poruchu autistického spektra), no nevedia, ako ďalej postupovať a na koho sa obrátiť.

Spravidla rodičia spozorujú už v prvých dvoch rokoch života dieťaťa nápadnosti v jeho správaní a prejavoch. Zvyčajne prvé informácie, ešte pred samotným procesom diagnostiky, získavajú z médií (časopisy, knihy, televízia, rozhlas, internet) a nie od odborníka. Ako najčastejšie uvádzajú oneskorený vývin reči alebo nápadnosti v reči a v komunikácii. Ďalej nasledujú charakteristické prejavy v správaní, či v nadväzovaní kontaktov. Len veľmi malé percento rodičov si nevšimne žiadne odlišnosti a musí byť upozornené až odborníkmi.

 

V posledných rokoch sa diagnostika autizmu na Slovensku skvalitnila a tak je možné podchytiť túto poruchu už v útlom veku dieťaťa. Poruchy autistického spektra môžu byť diagnostikované už vo veku okolo druhého roku života dieťaťa.

Nie je však ani výnimkou, že pokým dieťa získa správnu diagnózu, navštívia s ním jeho rodičia viacerých odborníkov (detský psychiater, neurológ, foniater, logopéd, psychológ a pod.). Len zriedkavo je diagnóza stanovená detským lekárom (pediatrom) po preventívnej lekárskej prehliadke.

 

Niekedy je vhodné obrátiť sa na svojho pediatra ako sprostredkovateľa a žiadať konzultácie s tímom odborníkov, ktorí v danej oblasti majú teoretické i praktické skúsenosti.

 

V procese diagnostiky autizmu by malo byť zainteresovaných niekoľko rozličných odborníkov. Najčastejšie sú nimi detskí psychiatri, neurológovia, klinickí psychológovia, špeciálni pedagógovia. Ideálne je, ak je diagnostika realizovaná ako tímová práca všetkých odborníkov, príp. ak sa k danej diagnóze vyjadrí každý špecialista.

 

Kontakty

Zoznam špecialistov v oblasti dg. autizmu

 


Článok bol naposledy aktualizovný: 5. 3. 2007
   


All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovateľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007