: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :


aktuality
Otvárame dvere, aby sa otvárali srdcia
Autor: Sme
Bratislava, 28. november 2006 - Rok 2006 sa nesie v znamení 5. výročia existenci...1varovné signály
najčastejšie kladené otázky FAQ
proces diagnostiky
deti po diagnostike
dospelí po diagnostike
diagnostika pre profesionálov/ odborníkov
základné informácie
klasifikácia
terapia
možnosti vzdelávania
   
v kocke / deti po diagnostike

Deti po diagnostike

 

Moje dieťa bolo práve diagnostikované... Ako ďalej?

 

V momente, keď je dieťa diagnostikované, má väčšina rodičov zmiešané pocity (smútok, frustrácia, pocity viny a pod.). Je prirodzené, že prijatie tejto informácie a vyrovnanie sa s ňou potrebuje svoj čas.  No i v tejto fáze možno mnoho spraviť pre ďalší vývin dieťaťa, napr. prostredníctvom  sledovania aktuálnych informácií a využívania praktickej pomoci. Veľmi dôležité je vnímať diagnózu ako ukazovateľ ďalšieho smerovania a nie ako nálepku.

Práve včasná intervencia a zaangažovanosť rodičov sú kľúčovými faktormi v následnej pomoci dieťaťu.

 

Taktiež platí, že väčšina osôb a autizmom profituje zo získania oficiálnej diagnózy, pričom takéto adekvátne vysvetlenie životných podmienok či problémov môže:

 

§                     Priniesť pocit úľavy (ako jednotlivcovi, tak jeho rodine)

Rodičia detí s postihnutím veľakrát preberajú zodpovednosť za stav ich dieťaťa. Práve rodičia detí s autizmom (ktorí sa často stretávajú u svojho dieťaťa s odmietaním, ktoré si nevedia vysvetliť) trpia pocitom viny a beznádejne hľadajú chyby vo svojom prístupe k potomkovi.

 

§                     Sprístupniť služby, na ktoré by inak tieto osoby nemali nárok.

 

§                     Pomôcť lepšie porozumieť prejavom správania osoby s autizmom a objasniť následné prístupy.

Kým rodičia nevedia, akou poruchou trpí ich dieťa, je ich prístup skôr neistý a bezmocný. Vďaka diagnóze sa v procese ďalšej intervencie učia najvhodnejšie spôsoby výchovy, vďaka ktorým je spolužitie i vzájomná komunikácia zmysluplná tak pre nich, ako i pre samotné dieťa.

 

§                     Pomôcť ako ukazovateľ smeru pri výbere vhodnej terapie.

 

Viac informácií získate:

výchovno-vzdeávacie inštitúcie 

inštitúcie sociálnej pomoci

rodičovské združenia, skupiny

 


Článok bol naposledy aktualizovný: 5. 3. 2007
   


All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovateľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007