: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :
   
NOVA KNIHA
google.sk

anketa
Našli ste informácie, kotré potrebujete?
1). áno všetky
2). áno väcšinou
3). áno aj nie
4). nie
5). vôbec nie

Kontakt

autizmus.info je internetový portál, ktorý poskytuje komplexné informácie o problematike ľudí postihnutých autizmom a integrácie ľudí s týmto zypom postihnutia do spoločnosti.

autizmus.info je nekomerčný sociálny projekt a je v plnej miere financovaný zo sponzorských darov, grantov a dotácií. Zrealizovaný bol vďaka dotácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci projektu Informačné a komunikačné databázové rozhranie pre príbuzných osôb postihnutých autistickým syndrómom v roku 2006 pod č. 673/131/2006.

 

Tím projektu:

  • dobrovoľníci: hľadáme vás
  • odborníci: hľadáme vás
  • odborný garant:

PaedDr. Andrea Šedibová – zástupkyňa riaditeľky, Autistické centrum ANDREAS, sedibova@andreas.sk

Mgr. Anna Šimková, špeciálny pedagóg

  • externisti:

Šimon Šicko - grafik

Lucia Gvozdjáková - redaktor

Marek Šóth - ASP, SQL, CMS + SEO, soth.sk

 

Realizátor:

Portál autizmus.info pripravilo Autistické centrum ANDREAS n.o. Andreas je nezisková organizácia, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu života a vzdelávania osôb s autizmom a ich rodín. V súčasnosti poskytuje komplexnú diagnostiku, včasnú intervenciu formou individuálnej terapie, voľnočasové aktivity a denné prázdninové tábory, poradenstvo a podporu pre rodičov.

 

Adresa:

Autistické centrum ANDREAS n.o.

Galandova 7, 811 06 Bratislava

mobil: +421 2 905 746 280

e-mail: andreas@andreas.sk

 
All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovatela Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007