: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :
   
NOVA KNIHA
google.sk

anketa
Našli ste informácie, kotré potrebujete?
1). áno všetky
2). áno väcšinou
3). áno aj nie
4). nie
5). vôbec nie

autizmus.info je internetový portál, ktorý poskytuje komplexné informácie o problematike ľudí postihnutých autizmom a integrácie ľudí s týmto zypom postihnutia do spoločnosti.

Cieľom portálu autizmus.info je vytvoriť priestor pre odborné, ale aj praktické informácii na pomoc osobám s autizmom (v sekcii V kocke, Servis a Kalendár). Informačný portál podporuje otvorené diskusie, komunikáciu a zdieľanie skúseností medzi rodičmi autistických detí a odborníkmi navzájom (v sekcii FórumPoradňa). Tematicky pokrýva hlavne oblasti života, ako sú rodina, vzťahy, komunita, škola, práca, chránené bývanie, chránená práca, zdravotná starostlivosť...(v sekcii Ćitáreň),

Portál poskytuje rodinám ľudí so špeciálnymi potrebami, ľuďom z pomáhajúcich profesií a odborníkom možnosť nájsť aktuálne informácie z oboru či dostať radu.

Portál chce postupne zviditeľňovať konkrétnych ľudí – odborníkov, a konkrétne organizácie a služby pre ľudí postihnutých autizmom.

 

autizmus.info taktiež informuje širokú verejnosť o problematike autizmu a prispieva tak ku zlepšeniu vzťahov medzi väčšinovou spoločnosťou a členmi minoritných skupín.

Ale hlavne portál autizmus.info je našou spoločnou stránkou!

Niektoré časti patria Vám! Neváhajte ich dopĺňať sami! Posyktnete Vaše cenné rady a informácie aj nám ostatným.

Veľmi sa tešíme na našu spoluprácu.

Nech sa Vám dobre číta a napíšte nám.

 
All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovatela Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007